ข่าวด่วน

ข่าวด่าว ผู้ว่าฯ ตาก ประกาศเคอร์ฟิว "แม่สอด"

(8 ก.ค.64) นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ 33/2564 โดยที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของจังหวัดตาก ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่ 66 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสมระลอกใหม่ (1 เม.ย. – 7 ก.ค. 64) จำนวน 1,566 ราย ผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการรักษา 1,129 ราย และเสียชีวิตสะสมระลอกใหม่ 8 ราย โดยการติดเชื้อส่วนใหญ่พบในพื้นที่อำเภอแม่สอด จำนวน 57 ราย ขณะที่อำเภอพบพระ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5 ราย , อำเภอแม่ระมาด 1 ราย , อำเภอท่าสองยาง 1 , อำเภอบ้านตาก 1 ราย และที่อำเภอวังเจ้า 1 ราย

จากนั้น ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณามาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอแม่สอด โดยเบื้องต้นเสนอให้มีการยกระดับมาตรการทางด้านสังคมในพื้นที่ที่มีการระบาด ได้แก่ งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร , ร้านอาหารให้นั่งรับประทานได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. ถ้าเกินเวลาที่กำหนดให้นำกลับไปที่บ้าน (รวมถึงร้านจำหน่ายอาหารในห้างสรรพสินค้า) , งดจัดกิจกรรมการรวมกลุ่มตามประเพณีนิยม (ยกเว้นงานบวช,งานศพ คนร่วมงานไม่เกิน 50 คน)

ส่วนการบริหารจัดการวัคซีน ล่าสุดจังหวัดตากได้รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 8,400 โดส เบื้องต้นจะนำไปฉีดในพื้นที่อำเภอแม่สอดที่กำลังมีการระบาดของโรคก่อน 5,000 โดส ส่วนวัคซีนที่เหลือจะกระจายไปตามอำเภอต่าง ๆ โดยจะฉีดให้แก่ผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนจองไว้ก่อนตามลำดับ ขณะที่วัคซีนซิโนแวค ล่าสุดได้รับมา 2,720 โดส จะนำไปฉีดเป็นวัคซีนเข็ม 2 ทั้งหมด ด้านการจัดการโรงพยาบาลสนาม คาดว่า ในอีก 1- 2 วันนี้ จะสามารถเปิดโรงพยาบาลสนาม 5 อำเภอชายแดน ที่อำเภอแม่สอด เพื่อรองรับผู้ป่วยได้

เช่นเดียวกับโรงพยาบาลสนาม มทร.ล้านนาตาก ที่จะสามารถเปิดรับผู้ป่วยคนไทยจากต่างจังหวัด ที่มีภูมิลำเนาจังหวัดตาก และแจ้งความจำนงผ่านศูนย์คนตากไม่ทิ้งกัน ได้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ยังได้เตรียมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมที่มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรแม่สอด และที่ มศว.โพธิวิชชาลัยแม่สอด

ขณะเดียวกัน ได้ร่วมกันพิจารณากรณีส่วนราชการขออนุญาตเข้าพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อปฏิบัติราชการ ทั้งการขออนุญาตจัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง ครั้งที่ 2/2564 ,การขออนุญาตเดินทางเข้าพื้นที่เพื่อตรวจราชการในจังหวัดตาก ของสำนักงานจเรทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และการขออนุญาตจัดการรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งที่ประชุมเห็นควรให้หน่วยงานดังกล่าว ปฏิบัติตามมาตรการฯ ของจังหวัดตาก ที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ ส่วนเรื่องอื่น ๆ เป็นการพิจารณาการให้บริการวัคซีนโควิด-19 แก่ผู้พิการ และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการขอขึ้นทะเบียนสถานที่กักกันประเภท