จากเหตุโรงงานกิ่งแก้วไฟไหม้

   อัปเดตความช่วยเหลือผู้ ได้รับผลกระทบ เหตุ #โรงงานกิ่งแก้วไฟไหม้ พม.จ่ายเยียวยาการย้ายบ้านชั่วคราว ให้ครอบครัวละ 18,000 บาท 

 วันนี้ (8 ก.ค.) น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล เผยว่า ขณะนี้ทุกส่วนราชการ เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้โรงงานผลิตเม็ดโฟม และพลาสติก จ.สมุทรปราการ ทั้งพนักงานในโรงงาน ประชาชนที่อาศัยบริเวณใกล้เคียง โดยเฉพาะผู้ที่เสียชีวิต และบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว 

 

    สำนักงานประกันสังคม โดยกระทรวงแรงงาน เร่งตรวจสอบสถานะผู้ประกันตนทั้งตาม ม.33 38 39 และ 40 ให้เข้ารับการรักษาพยาบาลตามสิทธิประโยชน์ และสิทธิอื่น ๆ พึงได้ เช่น ค่าทดแทนกรณีหยุดพักรักษาตัว 70 เปอร์เซ็นต์ ของค่าจ้างรายเดือน รวมถึงกรณีสูญเสียสมรรถภาพในการทำงาน จะได้รับเงินชดเชย 70 เปอร์เซ็นต์ของค่าจ้างรายเดือน สูงสุด 10 ปี

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) โดยกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ จัดสรรเงินช่วยเหลือประชาชน สำหรับการย้ายบ้านชั่วคราว เนื่องจากไม่สามารถ อยู่อาศัยในที่พักเดิมได้ ครอบครัวละ 18,000 บาท

 

การเคหะแห่งชาติ จัดหาโรงแรม/ห้องพักราคาถูก สำหรับผู้ต้องการที่อยู่อาศัยเร่งด่วน แต่หากไม่สามารถจ่ายค่าใช้จ่ายได้ จะเร่งจัดสรรห้องพักเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป

 

กระทรวงศึกษาธิการ จัดหาที่พักให้ครู บุคลากร และครอบครัว ของโรงเรียนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

สำหรับด้านประกันภัย อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล การทำประกันภัยของผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาอย่างเร่งด่วน อาทิ การจ่ายสินไหมทดแทน ส่วนรายที่ไม่ได้ทำประกันภัย จะได้รับการชดเชย จากประกันภัยของโรงงาน ด้วยวงเงินเอาประกันภัย 20 ล้านบาท

*ย้อนไทม์ไลน์ 28 ชั่งโมงระทึก เหตุโรงงานกิ่งแก้วไฟไหม้

 

           อัปเดตความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุ รง. ไฟไหม้ 

1 . ก. แรงงาน 

* ตรวจสอบผู้ประกันตนเพื่อเข้ารักษาตามสิทธิ 

* จ่ายเงินชดเชยกรณีพักรักษาตัว-สูญเสียสมรรถภาพในการทำงาน 

 

2 .ก.การพัฒนาสังคม 

* จัดสรรเงินช่วยเหลือสำหรับย้ายบ้านชั่วคราว ครอยครัวล่ะ 18,000 บาท 

* จัดหาโรงเรียมห้องพักราคาถูก สำหรับผู้ต้องการที่อยู่เร่งด่วน 

 

3 . ก.ศึกษาธิการ 

* จัดหารที่พักให็ครู บุคลากร และครอบครัวของ รร. ที่ได้รับผลกระทบ 

 

4 . หน่วยงานประกันภัย 

* จ่ายสินไหมทดแทน สำหรับผู้ทำประกันภัยที่เสียชีวิต-บาดเจ็บ 

* ตราจสอบเงินชดเชยจากประกันภัยโรงงาน  วงเงิน 20 ล้านบาท 

 

5 . จ.สมุทรปราการ-อปท.