ล็อกดาวน์-เคอร์ฟิว คุมเข้ม 10 จังหวัด จำกัดการเดินทาง 14 วัน

ศบค.แถลงมาตรการล็อกดาวน์ ประกาศเคอร์ฟิว คุ้มเข้มพื้นที่ 10 จังหวัด ปิดห้าง ฯ เปิดได้เฉพาะซูเปอรฺมาเก็ต ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อปิดเวลา 2 ทุ่ม ขนส่งสาธารณะเปิดถึง 3 ทุ่ม สั่งปิด “นวด สปา สถานเสริมความงาม ” เริ่มตั้งด่านตรวจ 10 ก.ค.นี้

       วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 การประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ครั้งที่ 9/2564 ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวย ศบค. ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ได้พิจารณามาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอก 4 หลังจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นสูงมาก เกี่ยวกับการยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้

ปรับระดับพื้นที่สี ” แดง – ส้ม – เหลือง ”
ที่ประชุมเห็นชอบการปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ ตามที่ศูนย์ปฎิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เสนอ ดังนี้

* พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ( สีแแดงเข้ม ) 10 จังหวัด ( คงเดิม )
* พื้นที่ควบคุมสูงสุด ( สีแดง ) 24 จังหวัด ( เพิ่มขึ้น19 จังหวัด )
* พื้นที่ควบคุม ( สีส้ม ) 25 จังหวัด ( เพิ่มขึ้น 16 จังหวัด )
* พื้นที่เฝ้าระวังสูง ( สีเหลือง ) 18 จังหวัด ( ลดลง 39 จังหวัด )
* พื้นที่เฝ้าระวัง ( สีเขียว ) 0 จังหวัด

การปฏิบัติในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

1.จำกัดการเคลื่อนย้ายและการดำเนินกิจกรรมของบุคคลให้มากที่สุด (เฉพาะกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล)
2.ห้ามการเดินทางที่ไม่จำเป็น และห้ามออกนอกเคหะสถานระหว่างเวลา 21.00-04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่มีความจำเป็นยิ่ง หรือได้รับอนุญาตเป็นรายกรณี
3.การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานก่อสร้างยังเป็นไปตามข้อกำหนดของ ศบค. ที่ได้มีประกาศไปแล้วก่อนหน้านี้
4.กำกับดูแลให้ประชาชนปฏิบัติจตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคล (DMHTTA) อย่างสูงสุด
5.ให้เริ่มดำเนินการตามข้อ 1-4 ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค.64 เป็นต้นไป และให้นำมาตรการควบคุมแบบบูรณาการสำหรับพื้นที่ระดับสถานการณ์ต่าง ๆ ข้อห้าม และข้อปฏิบัติตามข้อกำหนด
6.ให้หน่วยงานด้านความมั่นคงจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัด และชุดลาดตระเวน เพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติอย่างเข้มงวด โดยให้พร้อมดำเนินการ

     ที่ประชุม ข้อเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรับผิดชอบในการกำกับและควบคุมมาตรการ โดยฝากไปยังท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์ สสจ. ให้ร่วมหารือและกำกับมาตรการที่ประกาศในวันนี้ เพื่อกำกับดูแและการปฎิบัติอย่างเข้มงวดด้วยนะคะ

การปฎิบัติในจังหวัดอื่นๆ

1. กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกันรับผิดชอบในการกำหนดมาตรการคัดกรองและมาตรการติดตามสำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าไปในพื้นที่ให้มีความเข้มงวดมากขึ้น
2.ให้นำมาตรการควบคุมแบบบูรณาการสำหรับพื้นที่ระดับสถานการณืต่างๆ ข้อห้าม และข้อปฎิบัติตามข้อกำหนด มาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดแย้งกับข้อกำหนดนี้