ยอดผู้ป่วยและเสียชีวิต สะท้อนว่าสถานการณ์ โควิดรวดเร็วและรุนแรงขึ้นตรงข้าม กับการรับมือของรัฐบาล ที่ถูกวิจารณ์ว่าล่าช้า สะเปะสะปะ ไม่ศึกษาจากบทเรียนในอดีตกลายเป็นข้อบกพร่องที่นำไปสู่การระบาดระลอก 4นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลีที่ปรึกษา รมว.สาธารณสุขตัวเลขผู้ติดเชื้อ ทุกวันนี้น้อยกว่าความเป็นจริง จะเห็นว่าผลบวกของตัวอย่างที่ตรวจบางพื้นที่ 10% ขึ้น ผิดปกติมาก เพราะเขตสุขภาพในกทม. พบผู้ติดเชื้อต่ำ 3-4% แต่เขต 13 กทม. และเขตปริมณฑลรอบๆ แถว จ.เพชรบุรี และ…